تمام روضه آن شب بر ملا بود

گمانم کربلا در کربلا بود

بمیرم بوسه های خیزرانی

فقط یک روضه ی طشت طلا بود

یوسف رحیمی

شرکت گیل خضراء فرا رسیدن اربعین حسینی را به عموم شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض می نماییم.