بخوان نام زیبای پروردگار / که بعد از خدا نام آموزگار
محمّد (ص) نکو گشت نزد خدا / نه در نزد او ، نزد اهل وفا
پیمبر ، بود مشعل تابناک / نماد شریعت درین خاک پاک
محمّد (ص) بُودخاتم المرسلین / امین خدا، آسمان و زمین
محمّد (ص) بُودعلم را رهنمون / به خیل بشر از قدیم و کنون

مجموعه خضراء(شرکت گیل خضراء رشت و آموزشگاه خضراء رایانه رشت) زادروز آخرین فرستاده خدا رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) و همچنین هفته وحدت را به همه ی مومنین مومنات و تبریک و شادباش عرض می نماید.