نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر چه درازترین شبش یلدا باشد . . .

سال نو خورشیدی رو به همه مردم فارسی زبان و نوروزیان تبریک و خجسته باد می گوییم. امیدواریم سالی پر برکت و رحمت الهی برای همه شود. و خوشی و خنده از لب هیج انسان پاک نیتی خارج نشود.

مجموعه گیل خضراء