روز دهم ذی الحجه هجری قمری، (برابر با جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۶) مصادف با عید سعید قربان از گرامیترین اعیاد مسلمانان است.

عید قربان، روز اثبات عشق و تسلیم در برابر امر الهی، روز آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم خلیل الله و حضرت اسماعیل علیه السلام که از آن سربلند بیرون آمدند.

بر پیکر عالم وجود جان آمد               صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن             یک عید بزرگ به نام قربان آمد.

مجموعه شرکت گیل خضرا و آموزشگاه خضرا رایانه عید قربان را به همه مسلمانان جهان تبریگ و خجسته باد می گوید.