شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید
ساخت سایت با کمترین هزینه

شبکه

انجام خدمات شبکه از طراحی تا راه اندازی یک سیستم شبکه ای نظام یافته با بهترین قیمت ها همراه با کیفیت برای شبکه های کوچک تا بزرگ و مکان ها همسطح و طبقاتی با مهندسین گیل خضراء.

محاسبه هزینه های کار های شبکه بر اساس قطعات، سخت افزار ها، سطح کار و مهندس(ان) می باشد ولی گیل خضراء به شما این اطمینان را می دهد بهترین هزینه را به شما پیشنهاد خواهد داد.