شرکت گیل خضراء و آموزشگاه خضراء رایانه عملکرد قابل ستایش والیبابیست های بزرگسالان را در لیگ جهانی و صعود به نیم نهایی تبریک می گوییم.

خواندن بیشتر →